• en
 • fa
 • en
 • fa
 • en
 • fa
 • en
 • fa
 • en
 • fa
 • en
 • fa

پودر خنثی کننده ANP

پودر خنثی کننده COUPCOLOR® ANP

پودر خنثی کننده ANP جهت خنثی سازی اسید استین مازاد و واکنش نداده با سطح در حین رنگ آمیزی سطوح بتنی به وسیله رنگ های اسید استینی به کار می رود.

این محصول بصورت پودر بوده و باید در هنگام مصرف به نسبت 1 به 25 در آب حل شود و استفاده شود.

ANP پودر خنثی کننده اسید استین
فارسی