• en
 • fa
 • en
 • fa
 • en
 • fa
 • en
 • fa
 • en
 • fa
 • en
 • fa

رنگ های اسید استین بتن

پودر خنثی کننده COUPCOLOR® ANP

پودر خنثی کننده ANP جهت خنثی سازی اسید استین مازاد و واکنش نداده با سطح در حین رنگ آمیزی سطوح بتنی به وسیله رنگ های اسید استینی به کار می رود.

این محصول بصورت پودر بوده و باید در هنگام مصرف به نسبت 1 به 25 در آب حل شود و استفاده شود.

ANP پودر خنثی کننده اسید استین
20 دی, 1396
ANP پودر خنثی کننده اسید استین

پودر خنثی کننده ANP

پودر خنثی کننده COUPCOLOR® ANP پودر خنثی کننده ANP جهت خنثی سازی اسید استین مازاد و واکنش نداده با سطح در حین رنگ آمیزی سطوح بتنی […]
30 آذر, 1396
اسید استین بتن یا رنگ بتن واکنشی

اسید استین بتن CAS

اسید استین بتن COUPCOLOR® CAS اسید استین بتن CAS به عنوان یک ماده رنگ کننده سطوح بتنی است. این ماده بانفوذ در بافت بتن و واکنش […]
فارسی